> ขุดที่ดินทำโคกหนองนา เจอไหโบราณกว่าพันปีฝังเพียบ! - Dropstime argumentative essay about oil price hike pay for dissertation uk most popular creative writing blogs sun quotes and descriptions to inspire creative writing is creative writing always fiction buy a custom research paper do lloyds bank offer a will writing service cpm homework help geometry creative writing north wales do u need homework in order to learn creative writing summer programs near me creative writing professor jobs usa chinese essay helper primary homework help revision science electricity byu independent study creative writing creative writing lesson ppt aqa gcse english creative writing past paper writing custom exceptions in java need someone to write a business plan for me undergraduate diploma creative writing cambridge picture of a well written application letter ball state mfa creative writing the gunpowder plot primary homework help doing homework with a concussion professional cv writing service dublin

ขุดที่ดินทำโคกหนองนา เจอไหโบราณกว่าพันปีฝังเพียบ!


สาวบ้านอาม็อง จ.สุรินทร์ ขุดที่ดินทำโคกหนองนาโมเดล พบไหโบราณ 16 ใบ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร-จังหวัด มาตรวจสอบขุดเจออีกเพียบ ชี้เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุมากกว่า 1,000 ปี คาดเป็นชุมชนเก่า
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ผู้สื่อข่าว จ.สุรินทร์ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่บ้านอาม็อง หมู่ 13 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีการขุดพบไหโบราณโดยบังเอิญ 16 ใบ สภาพยังสมบูรณ์อยู่ และมีอีกหลายจำนวนที่ได้แตกเสียหายไปบ้างแล้ว คาดว่าอายุน่าจะราวประมาณมากกว่า 300 ปี จงเดินทางไปตรวจพบว่า บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของ นางจรรยา รุ่งเรือง อายุ 48 ปี ที่ขุดทำเป็นโคกหนองนาโมเดล พบไหโบราณ ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน ไหที่ใหญ่สุดกว้างประมาณ 30 ซม. ยาวประมาณ 50 ซม. ปากไหกว้างประมาณ 20 ซม. มีลักษณะเป็นรูปทรงรี มีสภาพแตกร้าว บางใบที่แตกไปแล้ว ภายในมีสิ่งของคล้ายเศษกระดูก บางใบก็มีเศษกระเบื้องเก่าอยู่ภายในไห

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ตอนแรกพบไหแค่ใบเดียว แต่พอขุดแซะไปเรื่อยๆ กลับพบอีกจำนวนมาก และอยู่ในจุดๆเดียวกันโดยรอบในเขตพื้นที่ พบไหโบราณ 16 ใบแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นไหอะไร ก็ยังไม่กล้าที่จะงัดเปิดออกมาดู ชาวบ้านบอกว่าน่าจะมีอายุมากกว่า 300 ปี และน่าจะมีอีกมากแน่นอนในเขตที่ดินตรงนี้ จึงอยากให้กรมศิลปากรและทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าเป็นไหอะไร

ด้าน นางจรรยา เจ้าของที่ดิน กล่วาว่า พื้นที่ตรงนี้ครั้งแรกทำเป็นโคกหนองนาโมเดล ตอนขุดก็ไม่ได้เจออะไร พอทิ้งช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ พอดีฝนตกลงมา มีญาติที่มางานบุญเดินมาพบเลยมาบอกว่า เห็นเหมือนมีรอยไหแถวๆนี้ ก็เลยพากันเดินมาดู พอมาดูก็พากันเอามีดมาแซะพบเป็นไห ตอนแรกพบแค่ใบเดียว แต่พอขุดแซะไปเรื่อยๆกลับพบอีกมากนับได้ 16 ใบ เดินไปอีกฝั่งก็จะเห็นอีก รูปร่างคล้ายกันจะมีแบบเล็กแบบใหญ่คละกัน สภาพอายุน่าจะนานมาก จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ เพราะไม่รู้เลยว่าไหนี้อายุกี่ปีมาแล้ว หรือเป็นแบบไหน จะได้รู้ความเป็นมาเป็นของไห และไหก็น่าจะยังมีอีกอยู่ในบริเวณนี้อีกด้วย

ต่อมา ช่วงบ่ายวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสุรินทร์ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบมีสิ่งของและไหโบราณ เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก จึงได้แจ้งให่นางจรรยา ว่าให้เอาเชือกมากันบริเวณดังกล่าว เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ลงมาเพื่อตรวจสอบพร้อมทั้งเอาไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาเพราะว่า มีจำนวนมาก และคาดว่าสิ่งของและไหที่มีอยู่ทั่วบริเวณนี้น่าจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุน่าจะมากกว่าพันปีแน่นอน จึงห้ามประชาชนไปแตะต้องสิ่งของต่างๆในบริเวณที่พบ

ด้าน น.ส.พรเพ็ญ บุญญาทิพย์ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ภัณฑารักษ์ชำนาญการ กล่าวว่า ได้ลงมาตรวจดูโบราณวัตถุดังกล่าว พบเป็นภาชนะดินเผามีลักษณะเป็นมีฝาปิด เป็นลักษณะการทำพิธีกรรมการฝังศพของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอายุน่าจะราวประมาณ 1,000 ปีขึ้นไป และพบเครื่องปั้นดินเผาแบบเขมรร่วมด้วย หลังจากนี้จะได้แจ้งกลุ่มโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 2 เพื่อที่จะส่งนักโบราณคดีเพื่อจะทำทางโบราณคดีขุดกู้วัตถุ และบริเวณตรงนี้ ขอความร่วมมือประชาชนว่า พยายามรักษาสภาพโบราณวัตถุที่เป็นอยู่นี้ให้คงเดิมก่อน ไม่ควรที่จะเข้าไปรบกวนวัตถุหรือไปขุดเพิ่ม ตามที่ข้อมูลที่พบน่าจะเป็นแหล่งที่ค่อนข้างใหญ่ คาดว่าน่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ่หรือเป็นชุมชนเก่า.