> คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19 - Dropstime i'll pay someone to do my homework creative writing workshops philadelphia louisiana homework help online do my college essay for me the blitz ww2 primary homework help how does a business plan help in starting a business best creative writing exercise ever doing homework in latex uog creative writing primary homework help history romans creative writing description of an old woman thesis about birth order homework help 5-111 pldt fibr business plan 100mbps price great thesis statement maker best cheap essay writing services creative writing ait creative writing minor uncg ubc creative writing department skyros creative writing course how do i write my college essay creative writing visual stimulus creative writing masters roehampton cpm homework help algebra 2 university of montana creative writing position

คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19


เปิดผลสำรวจ คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “คนไทยกับการเอาชนะ โควิด-19” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,894 คน สำรวจวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564

พบว่าความวิตกกังวลของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรง มากขึ้น รวมถึงการรับมือของรัฐบาลที่ค่อนข้างล่าช้า ประชาชนจึงต้องพึ่งตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย ไม่ไปในที่เสี่ยงและล้างมือบ่อย ๆ
นอกจากนี้ผลโพลยังพบว่า มีผู้ที่ตอบว่าสิ่งที่จะทำให้อยู่รอดจากโควิด-19 คือ การฉีดวัคซีน มีเพียงร้อยละ 45.24 เท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเร็ว ไม่เช่นนั้นการเอาชนะโควิด-19 คงเป็นเรื่องยากอย่างแน่นอน

ทางรอดของสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว ภาครัฐต้องมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างชัดเจน รวดเร็วและรัดกุม อีกทั้งต้องจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย ให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด
‘เนชั่น’ จัดทัพใหม่ ชู Hard News ช่วงไพรม์ไทม์ มั่นใจโกยเรตติ้ง
ฉีดวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ มิ.ย.นี้ ฉีดฟรีหรือจ่ายตังค์? กลุ่มไหนได้ลุ้นฉีดก่อน?
‘ประยุทธ์’ หารือปธน.เกาหลีใต้ ชูความร่วมมือ ‘อุตสาหกรรมแห่งอนาคต’