> ครม.เห็นชอบ เยียวยาโควิด “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท ใครได้อะไรบ้าง - Dropstime nursing assignment writing service uk creative writing describing old man cu boulder creative writing how can i help the environment essay woodland primary homework help ww2 creative writing on colours is creative writing a good minor creative writing word bank how to motivate yourself to do your dissertation help me create a thesis statement creative writing assignments for 6th grade publish creative writing traduce do your homework traduction do your homework most popular creative writing blogs us based essay writing service hey google i need help with my homework que es doing my homework pay someone to write an essay creative writing ann arbor essay about natural order how to plan a creative writing piece gcse one word creative writing prompts berkeley creative writing minor he helped me do my homework

ครม.เห็นชอบ เยียวยาโควิด “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท ใครได้อะไรบ้าง


ครม.เห็นชอบ เยียวยาโควิด “เราชนะ-ม.33 เรารักกัน” อีก 2,000 บาท ใครได้อะไรบ้าง แยกเป็นเราชนะ 32.9 ล้านคน และม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน
วันที่ 11 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาโควิด ในโครงการเราชนะ และ ม.33 เรารักกัน โดยเพิ่มเงินคนละ 2,000 บาท
เบื้องต้นแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน และโครงการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มเติมเงินตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.เป็นต้นไป แบ่งจ่ายเป็น 2 งวดๆ ละ 1,000 บาท

โดยโครงการเราชนะ สำหรับผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พ.ค.64 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 27 พ.ค.64

โครงการเราชนะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พ.ค.64 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พ.ค.64

ส่วนโครงการ ม.33 เรารักกัน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พ.ค.64 โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 31 พ.ค.64 และเก็บไว้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.64