> ด่วน ห้างทั่วประเทศ ประกาศปิด 21.00 น. เริ่มทันที 15 เม.ย. - Dropstime the advantage of doing homework glasgow university creative writing phd best essay writing service 2018 can you write a 3000 word essay in a day masters in creative writing europe how to start a well written college essay creative writing masters japan it help desk technician cover letter writing research paper help the best cover letter ever written creative writing k ucd she always helps me with my homework how do i help my mother essay best essay writing service 2019 reddit becoming a better writer essay creative writing ks4 lesson creative writing picture prompts ks1 cpm homework help chapter 9 stanford creative writing prizes creative writing exercises for poetry parents homework help creative writing prompts for students what are the different genres of creative writing games that help with critical thinking creative writing online course stanford

ด่วน ห้างทั่วประเทศ ประกาศปิด 21.00 น. เริ่มทันที 15 เม.ย.

มีรายงาน วันที่ 14 เมษายน 2564 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดผลการพูดคุยของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย ตัดสินใจร่วมกันประกาศยกระดับเฝ้าระวังการ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด -1 9 ครั้งนี้ โดยจะเลื่อนเวลาปิดห้างและศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00น. ทุกวันและงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เริ่มทันที 15 เมษายน 2564 นี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทยประกาศเลื่อนเวลาปิดห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าทั่วประเทศเป็น 21.00 น. เพื่อยกระดับ ป้ อ ง กั น โ ค วิ ด – 1 9 เริ่มทันที 15 เม.ย. 2564

จากรายงานศูนย์ข้อมูล โ ค วิ ด – 1 9 ถึงสถานการณ์แพร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 ประเทศไทยพบจำนวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ รายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าพันราย นับเป็นการแพร่ระบาด โ ค วิ ด ระลอกที่ 3 รอบใหม่ ที่จะเป็นความเสี่ยงและผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จึงประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังการ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด ครั้งนี้ โดยสมาชิกสมาคมทั้ง 2 แห่งและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จะเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการคัดกรองผู้บริโภคเข้าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในระดับสูงสุด

นอกจากนี้ประกาศเลื่อนปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 21.00 น. ทุกวัน พร้อมทั้งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด ของโ ร ค โ ค วิ ด -19 ให้จบเร็วที่สุด” นายญนน์ กล่าว