> ด่วน อนุมัติจ่ายช่วยเหลือแล้ว 9,500 - Dropstime creative writing lynda editing essay apps creative writing rit online master in creative writing who can make a business plan for me creative writing on bus stop volcano homework help cv maker cover letter bursaries for creative writing in south africa national curriculum creative writing ontario homework help shipwreck creative writing someone to do my essay for me essay writing help australia creative writing dentist university of albany creative writing phd iu creative writing minor best universities for creative writing in europe will writing service barclays premier common creative writing mistakes price hike research paper primary homework help ancient rome pay someone to write your thesis artez creative writing selectie geometry homework help

ด่วน อนุมัติจ่ายช่วยเหลือแล้ว 9,500

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่า รัฐบาลได้เตรียมงบประมาณจำนวน 7,500 ล้านบาทในการเยียวยากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ ศบค.ฉบับที่ 25 หรือ ฉบับล่าสุด ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนในภาคแรงงาน 6 จังหวัดในกลุ่มก่อสร้าง สถานบริการ ร้านอาหาร ด้วยการจ่ายค่าแรงให้ 50% เป็นเวลา 1 เดือนจากเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมาตรการเยียวยาของประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างมีดังนี้

ประกันสังคมจะจ่ายในกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม หากมีคุณสมบัติ สัญชาติ คนไทย ประกันสังคมจะจ่ายเพิ่มอีก 2,000 บาท หากรายใด ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปลงทะเบียน แอฟฯถุงเงิน
ในส่วนมาตรการเยียวยาของประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำนวน 3000 บาทต่อหัวของจำนวนลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน โดยจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการนาน 1 เดือน

ขณะที่มาตรการอื่นเยียวยาอย่างอื่นอาทิ คนละครึ่งเฟส3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังคงเดินหน้าต่อไปตามกำหนดเดิม

ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมซึ่งกระทรวงการคลังเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่ วันที่ 14 มิ.ย. 64 และจะเปิดให้ใช้สิทธิได้ระหว่าง1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าแอพพลิเคชันเป๋าตังให้ผู้ได้สิทธิ ในวันที่ 1 ก.ค.2564 วงเงิน 1,500 บาท และ วันที่ 1 ต.ค. วงเงิน 1,500 บาท รวม 3,000 บาทตลอดโครงการ