> ตร.เด้งรับขนส่งไม่จับ'ใบขับขี่'หมดอายุ ใช้ได้ถึง30มิ.ย. - Dropstime old custom essay in english hull creative writing animal farm homework help best mfa creative writing programs in the world creative writing gcse past papers facts about the romans primary homework help ma creative writing open university review how can i do homework faster what are the different forms of creative writing creative writing black history month essay writing service kijiji castle defences primary homework help ib tok essay help write a college essay for me good creative writing pieces personal statement graduate school writing well written annotated bibliography creative writing melbourne uni primary homework help world religions good time to do your homework when was an essay concerning human understanding written sqa creative writing higher can i write this essay will discuss post graduate diploma creative writing custom writing on shirts

ตร.เด้งรับขนส่งไม่จับ’ใบขับขี่’หมดอายุ ใช้ได้ถึง30มิ.ย.

ตร. เด้งรับขนส่งงดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถช่วงโควิดระลอกใหม่ ไม่จับ “ใบขับขี่” หมดอายุ ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 14 เม.ย. ถึง ผบช.น., ภ.1-9, ก., ทท., สตม., ตชด., สอท. และ ปส.

อ้างถึง ประกาศกรมการขนส่งทางบก ลง 13 เม.ย. 2564 เรื่อง การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และการดำเนินการอื่นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนังสือกรมการขนส่งทางบก ด่วนที่สุด ที่ คค. 0415.6/2564 ลง 13 เม.ย. 2564 ขอความร่วมมือผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด ให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จนถึง 30 มิ.ย. 2564 เนื่องจากกรมการขนส่งทางบก งดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ไว้เป็นการชั่วคราว
ADVERTISEMENT

จึงให้ทุกหน่วยพิจารณาผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใดกับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในกรณีดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ตามที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือ.