> บิ๊กแก้ว ตรวจเยี่ยมชายแดน - Dropstime say doing homework in french viking clothing primary homework help tes creative writing ks1 creative writing lesson plans for adults i do my homework en castellano creative writing masters royal holloway mfa program rankings creative writing tes creative writing ks2 creative writing camps near me university of south wales creative writing i can't do my literature review help me essay how to stay awake while doing homework pay for master thesis byu independent study creative writing how to get out of doing homework at home best essay writers websites snake description creative writing creative writing curriculum guide grade 12 parents homework help hong kong baptist university creative writing creative writing describing embarrassment numb creative writing get paid to write thesis academic jobs creative writing

บิ๊กแก้ว ตรวจเยี่ยมชายแดน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการชี้แจงสถานการณ์รวมถึงมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พบปะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง
โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของให้กับกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวัง ณ พื้นที่ช่องทางธรรมชาติ บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พบปะกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคง

และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป