> ปิดจ๊อบสร้าง14เลน "พระราม2" วิ่งเชื่อมใต้ฉลุย! - Dropstime aqa creative writing gcse questions creative writing master's programs online write a two sentence summary of case study phoning the help desk creative writing club ucf creative writing minor unc doing a literature review in health and social care a practical guide thesis writing price university of melbourne master of creative writing editing and publishing my city creative writing creative writing about brothers creative writing major curtin description gunn creative writing literature review on price discrimination how to help our environment essay make or do my homework creative writing in singapore creative writing west yorkshire how do you spell creative writing creative writing ranking uk creative writing prompts for year 4 mla annotated bibliography citation maker help the community essay college admission essay writers she is doing her homework 24/7 essay help

ปิดจ๊อบสร้าง14เลน “พระราม2” วิ่งเชื่อมใต้ฉลุย!


สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว!! ขยายถนนพระราม 2 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย 11.700 กม. ขนาด 14 ช่องจราจร ไป-กลับ วงเงินกว่า 2,300 ล้านบาท ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดชั่วโมงเร่งด่วน-วันหยุดยาว เชื่อมเดินทางสู่ภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุนในการขนส่ง  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย เริ่มต้นที่ กม.9+800 พื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สิ้นสุดที่ กม.21+500 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 11.700 กม. งบประมาณ 2,300,098,000 บาท โดยขยายช่องจราจร จากเดิมขนาด 10 ช่องจราจรไป-กลับ เป็น 14 ช่องไป-กลับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

สำหรับรูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 14 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 7 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร และด้านในกว้างข้างละ 1 เมตร มีเกาะกลางแบบร่อง (Depressed Median) กว้าง 4 เมตร รวมก่อสร้างสะพานกลับรถ จำนวน 2 จุด และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง  

ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ถนนพระราม 2” เริ่มต้นจาก กม.0+000 (จุดบรรจบถนนสุขสวัสดิ์) ผ่าน จ.สมุทรสาคร ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่ กม.84+041 (อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) รวมระยะทาง 84 กม. เป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค เป็นเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภาคใต้ เนื่องจากเส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ มีระยะทางสั้นกว่าทางหลวงหมายเลข 4 ประมาณ 40 กม. ประชาชนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้เส้นทางสายนี้แทนทางหลวงหมายเลข 4 ประกอบกับปริมาณการจราจรบนทางหลวงถนนพระราม 2 มีปริมาณสูงมาก  

อย่างไรก็ตาม โครงการแล้วเสร็จ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด รองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคต่างๆ ลงสู่ภาคใต้มีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก ซึ่งทำให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่ความเจริญกับประเทศชาติ