> ผู้ต้องขังติดเชื้อพุ่ง1,049ราย ยกระดับเฝ้าระวัง-เร่งฉีดวัคซีน - Dropstime traducir i do your homework creative writing nightclub creative writing picture composition for grade 1 written essay on mahatma gandhi i love to do my homework quotes about doing homework annotated bibliography writing service best masters programs for creative writing creative writing workshop in mumbai homework helps students learn better creative writing masters england city university creative writing course dissertation methodology writing help stock price informativeness thesis lancaster university english language and creative writing fbla help desk case study differentiate between creative writing and academic writing youth creative writing programs reddit pdub do your homework is creative writing a good hobby conceptual creative writing uga creative writing phd how to do your case study year 11 creative writing stimulus do your homework traduction francais

ผู้ต้องขังติดเชื้อพุ่ง1,049ราย ยกระดับเฝ้าระวัง-เร่งฉีดวัคซีน


กรมราชทัณฑ์เผยมียอดติดเชื้อใหม่ 1,049 ราย จากการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก เร่งยกระดับเฝ้าระวังเข้ม พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ว่า ได้รับข้อมูลของวันที่ 20 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,049 ราย เป็นการตรวจพบในเรือนจำสีแดง 1,015 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 34 ราย มีผู้รักษาหายเพิ่ม 95 ราย รวมหายป่วยสะสม 36,615 ราย หรือ 89.7% ของผู้ติดเชื้อสะสม 40,821 ราย และยังมีผู้ต้องขังติดเชื้อที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 3,824 ราย เป็นกลุ่มสีเขียวประมาณ 81.4% เมื่อได้รับการดูแลรักษาและให้ยาฟ้าละลายโจร จะสามารถหายได้ในระยะเวลา 14 วัน ขณะที่กลุ่มสีเหลืองมี 17.9% และสีแดง 0.7% ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นวันที่ 11 ทำให้อัตราการเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 47 ราย หรือ 0.1%

นายอายุตม์ กล่าวว่า วันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อแตะหลักพันครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ เกิดจากการเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุก เพื่อคัดแยกเรือนจำสีขาวที่ปลอดเชื้อและเรือนจำสีแดงที่แพร่ระบาดให้ชัดเจน โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ลดความรุนแรงของโรค ลดจำนวนผู้ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต แต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อภายนอกเรือนจำที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น กรมราชทัณฑ์ ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัดนอกจากการตรวจเชื้อก่อนและกักโรคผู้ต้องขังเข้าใหม่ตามระบบแล้ว ยังป้องกันเชื้อที่อาจติดผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกเป็นชุดๆ เพื่อให้แต่ละชุดปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน และหมุนเวียนสลับกันตามจำนวนของบุคลากรในเรือนจำแต่ละแห่ง โดยระหว่างการพักเวร ห้ามออกนอกพื้นที่หรือเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด ตลอดจนมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความสะอาด การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T และการป้องกันเชื้อโรคจากการสัมผัสสิ่งของโดยต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนแบบ 100%

“กรมราชทัณฑ์เชื่อมั่นว่าการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในผู้ต้องขังเพื่อป้องกัน และลดความรุนแรงของโรค โดยได้ฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังไปแล้ว เข็มที่ 1 จำนวน 53,554 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 51,581 ราย รวม 105,135 โดส ทั้งจากที่ได้รับจากกรมควบคุมโรค วัคซีนพระราชทาน และจากแหล่งอื่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอรับวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อเร่งฉีดแก่ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเรือนจำสีขาวที่ไม่พบการระบาดในพื้นที่สีแดงก่อนจะกระจายจนครบทุกราย ตามแผนการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว