> พุ่งไม่หยุด! สมุทรสาครพบป่วย 'โควิด' อีก 104 ราย สั่งขยายปิดสถานที่ยาวถึง 15 มค. - Dropstime university league tables english and creative writing jigsaw homework help bill of rights institute homework help stats homework help picture creative writing for grade 2 database homework help chronological order of essay resume and cover letter writing services reviews statistics homework helper reviews byu creative writing faculty primary homework help science sound can you help me with my english homework best style for creative writing creative writing cornwall do my philosophy homework for me grade 6 afrikaans creative writing o'que significa i do my homework manchester university creative writing phd writing proposal for dissertation phd thesis writing services in mumbai doctoral thesis writer creative writing forms and techniques creative writing on trees our best friend price strategy in business plan college essay editing services

พุ่งไม่หยุด! สมุทรสาครพบป่วย ‘โควิด’ อีก 104 ราย สั่งขยายปิดสถานที่ยาวถึง 15 มค.

โควิด : สมุทรสาครพุ่งไม่หยุด พบผู้ป่วย โควิด รายใหม่เพิ่มอีก 104 ราย ด้านคณะกรรมการควบคุมโรค ยืดคำสั่งปิดสถานที่ยาวถึง 15 ม.ค.64

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ธ.ค.63 ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีรายงานว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 104 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุกจำนวน 15 ราย จำแนกเป็นคนไทย 10 ราย ต่างด้าว 5 ราย และในโรงพยาบาลอีก 89 ราย จำแนกเป็นคนไทย 83 ราย ต่างด้าว 6 ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 1,738 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 1,393 ราย และตรวจค้นพบในโรงพยาบาลอีก 345 ราย ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาอีก 364 ราย ต่างด้าว 42 ราย รักษาหายแล้วจำหน่ายกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 28 ราย และต่างด้าวรวม 3 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการอีก 1,301 ราย

ขณะที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 3624/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 (COMD-19) (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) เป็นการชั่วคราว ดังนี้ อาทิเช่น สถานที่เล่นการพนันทุกประเภท, สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง, สนามมวย โรงเรียนสอนมวย, สนามเด็กเล่น, สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียน สอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สถานที่รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกัน โดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และร้านจำหน่ายอาหาร ตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ และต้องปิดบริการภายในเวลา 22.00 น.

ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น., ตลาดและตลาดนัด (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ หรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น), สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส) และสปา เป็นต้น

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง