> รู้จัก ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ พร้อมเปิดงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง - Dropstime how to do a creative writing essay a student doing their homework short essay on how i help my mother at home dnp capstone project writers pets doing homework best quotes about creative writing how to do your literature review english language paper 2 creative writing words to avoid in creative writing best will writing service uk what can i do with a major in creative writing help with my accounting homework conceptual creative writing persuasive essay writer meaning english creative writing worksheets for grade 4 promoting creative writing application letter for purchase new flat best university creative writing programs describing a haunted house creative writing business plan writer tampa write my essay australia do your homework in chinese i will do my homework in french plot points creative writing hazel eyes creative writing

รู้จัก ‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ พร้อมเปิดงบการเงิน 5 ปีย้อนหลัง


รู้จัก “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ผู้นำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”​ (Sinopharm) ที่ได้รับการรับรองเป็นวัคซีนโควิดตัวที่ 5 จาก อย. พร้อมเปิดงบการเงินราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 ปีย้อนหลัง
วันนี้ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เป็นที่สนใจของหลายคน เนื่องจากเมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 สามารถนำเข้า “วัคซีนโควิด” ได้เอง ซึ่งนับว่าจะเป็นวัคซีนตัวเลือกของคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงความรุนแรง โดยวัคซีนที่มีการพูดถึงกันคือ “ซิโนฟาร์ม” ที่วันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.แล้ว

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จะพาไปทำความรู้จักกับ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ที่ไม่ได้เป็นแค่โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งการเรียนการสอนและการวิจัยผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ของไทย

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” สถาบันวิจัยชั้นสูง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2559 โดยเว็บไซต์ราชการกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 ระบุว่า จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง จัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข

โดยถูกตั้งขึ้นในฐานะ “นิติบุคคล” เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

โดย พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 เม.ย.2559 ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่