> ลอต2ถึงไทยแล้ว วัคซีน'ซิโนแวค'มาเพิ่มอีก5แสนโด๊ส - Dropstime how i help my parents at home essay in english wisconsin institute for creative writing fellowship is creative writing a good hobby earn money creative writing get someone to do my homework primary homework help roman gods and goddesses how can critical thinking help in essay writing creative writing friendship homework help 3rd grade creative writing and technical writing differences getting back into creative writing creative writing course manila hsbc premier will writing service creative writing university australia doing homework pics homework help core connections integrated 2 college essay writers best creative writing programs in uk argumentative essay peer editing worksheet and instructions description of a nurse creative writing opening sentence creative writing creative writing curriculum cheap essay writing service reddit restaurant description creative writing creative writing course washington dc

ลอต2ถึงไทยแล้ว วัคซีน’ซิโนแวค’มาเพิ่มอีก5แสนโด๊ส


วัคซีนซิโนแวคลอตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โด๊ส ได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.64 เพจเฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ภาพวัคซีนซิโนแวคลอตที่ 2 จำนวน 500,000 โด๊สได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมระบุข้อความว่า วัคซีนซิโนแวคลอตที่ 2 ที่บริจาคโดยรัฐบาลจีนจำนวน 500,000 โด๊สส่งถึงไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน วัคซีนซิโนแวคลอตที่ 2 ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้แก่รัฐบาลไทยจำนวน 500,000 โด๊สได้ส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว ปัจจุบัน รัฐบาลจีนได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19ให้แก่ประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1 ล้านโด๊ส

วัคซีนซิโนแวคเป็นวัคซีนที่มีจำนวนมากที่สุดทั้งในประเทศจีนและในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประเทศจีนได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วทั้งหมด 639 ล้านโด๊ส โดยวัคซีนจำนวน 316 ล้านโด๊สเป็นวัคซีนซิโนแวค ณ ขณะนี้ จีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนซิโนแวคให้แก่ไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6.5 ล้านโด๊ส