> วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสถึงไทยแล้ววันนี้ เร่งตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้ประชาชน - Dropstime air conditioning description creative writing aqa english language paper 1 section b creative writing art creative writing job mba thesis writers phd thesis writing help bath spa university creative writing phd creative writing g12 cancel chegg homework help i will do my homework myself health and social care help with coursework creative writing masters brisbane creative writing strategies for students usc creative writing graduate program i need help writing my thesis paypal case study ppt creative writing group lancaster academic help narrative essay ubc mfa creative writing optional residency seattle pacific university mfa creative writing creative writing autobiography can you help me with my homework penn state creative writing program how to plan a creative writing piece gcse vermont mfa creative writing religious education homework help

วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดสถึงไทยแล้ววันนี้ เร่งตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้ประชาชน


คซีนซิโนแวค 5 แสนโดสจากจีนถึงไทยแล้ววันนี้ นำส่งคลังสำรองเก็บตรวจคุณภาพก่อนฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เดินทางไปยังเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพมหานคร


โดยครั้งนี้เป็นการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนอีก 5 แสนโดส หลังก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส รวมยอดนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดส ซึ่งวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นองค์การเภสัชกรรม จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส