> ศบค. ยอมรับพบ "โควิดสายพันธุ์บราซิล" ในสถานกักกัน ยืนยันไม่พบในชุมชน - Dropstime creative writing course singapore dream catcher creative writing doing a literature review in health and social care a practical guide owl purdue online writing lab thesis statement best custom writing service reviews nova build a bridge do your homework creative writing columbia gs essay on helpers day doing homework at night automatic thesis writer alison creative writing course creative writing uae western washington university mfa creative writing que significa en ingles you do your homework george washington university creative writing creative writing character development questions best online mfa programs creative writing creative writing of a playground essay writing website uk who can i pay to do my essay case study icaew help use of adjectives in creative writing how to improve creative writing mla format essay writer suny stony brook creative writing

ศบค. ยอมรับพบ “โควิดสายพันธุ์บราซิล” ในสถานกักกัน ยืนยันไม่พบในชุมชน

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เผยว่า ในที่ประชุม ศปก.ศบค. ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ทำคำสั่งเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.เป็นผู้อำนวยการศูนย์ แบ่งเป็น 5 ฝ่าย เพื่อทำงานร่วมกัน ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายปฏิบัติการการตรวจเชิงรุก, ฝ่ายบริหารจัดการผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยง, ฝ่ายจัดการบริหารพื้นที่ และฝ่ายบริหารจัดการการฉีดวัคซีน

โดยมีผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต เป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระดับเขต และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร, นายแพทย์อุดม คชินทร, นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา และนอกจากคณะกรรมการที่ปรึกษาแล้วยังมีคณบดีในหลายๆ หน่วยงานหลายองค์กร เป็นคณะผู้บริหารในแต่ละองค์กร ที่จะเข้ามาช่วยกัน เพื่อให้สถานการณ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ จะมีการหารือร่วมกันในการกระจายการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการ เนื่องจากมีประชากรรวมกว่า 7 ล้านคน การระดมฉีดวัคซีน 50 เขตในกรุงเทพฯ น่าจะอยู่ที่ 60,000 รายต่อวัน เป็นอย่างน้อย

ส่วนกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลว่าพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์บราซิลในประเทศไทยนั้น แพทย์หญิงอภิสมัย ระบุว่า การที่มีบุคคลต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องอยู่ใน State Quarantine นอกจากจะมีการตรวจหาเชื้อโควิดแล้ว ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มมาตรการที่ต้องตรวจสายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ด้วย โดยยอมรับว่าขณะนี้เริ่มพบสายพันธุ์บราซิลในสถานกักกัน แต่ในเบื้องต้นไม่พบการรายงานในส่วนของชุมชน และยืนยันอีกครั้งว่าพบในสถานกักกัน ที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม