> สำนักงานสลากฯ ชู"Eco-efficiency" เพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน - Dropstime university of east anglia ma creative writing prose fiction we will do your homework for you primary homework help punctuation activities for developing creative writing skills nyu mfa creative writing tuition creative writing 2018 results the steps in creative writing experience creative writing creative writing 5 senses uga creative writing masters personal statement creative writing we are doing your homework information technology cv writing service can robots do my homework agricultural research proposal writing brainly homework help get help writing your thesis futures for english studies teaching language literature and creative writing in higher education dissertation writing help in dubai ksa resume writing service homework help tutor stages in research proposal writing bbc homework help geography what makes creative writing different from technical writing universities with creative writing majors

สำนักงานสลากฯ ชู”Eco-efficiency” เพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงนำแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) มาใช้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และการปกป้องรักษาระบบนิเวศ ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยมลพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนของปีงบประมาณ 2564 ในด้านการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติม
https://www.glo.or.th/glo-news/detail/31718f3c-c615-4c37-bfba-d0d0c5bf45e3

GLO

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การพัฒนาความยั่งยืน