> อยู่ที่ไหน ก็สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ง่ายๆ - Dropstime is using a dissertation writing service cheating i do my homework meaning law essay writers uk creative writing course cardiff uni write my essay online cheap cheapest essay writing service uk write my college essay cheap masters in creative writing usa research paper numbers written best creative writing programs in the uk written essay and critical incident are performance appraisal methods. true false queens university charlotte mfa creative writing different definitions of creative writing how to help high school students with homework liverpool john moores creative writing staff cover letter for job application purchase manager creative writing prompt first grade need help writing narrative essay creative writing groups auckland best history essay writing service lord of the flies creative writing prompts university of nebraska creative writing phd rsm framingham homework help portland state university mfa creative writing ranking distance learning creative writing masters

อยู่ที่ไหน ก็สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ง่ายๆ


PEA อำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ ดังนี้

  • ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
  • ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
  • หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
  • หักบัญชีบัตรเครดิต
  • ผ่าน Website ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
  • ผ่าน Mobile Application ของธนาคารและตัวแทนรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)

ทั้งนี้ ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/regional/847040