> เช็กเลย! หลายจังหวัดประกาศรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่มีเตียง กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา - Dropstime how do you say do your homework in chinese essay on doing your best can i write a dissertation in 4 weeks pay for someone to write essay creative writing about feeling trapped stockholm transnational creative writing child slow doing homework mbo opleiding creative writing master of creative writing sydney uni help in research paper i'll do your homework salve regina university mfa creative writing how to do your case study gary thomas creative writing job talk creative writing mfa jobs homework help for 3rd graders creative writing romance prompts do you burn calories doing homework how to say do my homework in german victorian timeline homework help year 11 creative writing tes how to do a good creative writing piece creative writing warm ups will writing service market drayton you do your homework

เช็กเลย! หลายจังหวัดประกาศรับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่มีเตียง กลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา


จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ในขณะที่ศักยภาพทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีจำกัด ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เต็มเกือบทุกแห่ง มีผู้ป่วยที่ต้องรอเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากต่อวัน

ในขณะเดียวกันก็พบว่า เมื่อไม่มีเตียงหรือโรงพยาบาลรองรับ ก็มีผู้ป่วยโควิดหรือผู้สัมผัสเสี่ยงหลายรายเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เพื่อจะไปหาที่รักษาตัว ซึ่งบางรายไม่ได้เข้าระบบหรือแจ้งหน่วยงานสาธารณสุข ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชน

ล่าสุด หลายจังหวัดเริ่มประกาศแจ้งประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หากไม่มีเตียงหรือต้องการที่รักษา และต้องการจะกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดนั้นๆ ให้ติดต่อกับโรงพยาบาลในภูมิลำเนา ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายหรือเดินทาง ขออย่ากลับมาเองโดยพลการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

รายชื่อจังหวัดที่ประกาศรับผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา มีดังนี้

1,จังหวัดลำปาง
2,จังหวัดนครราชสีมา
3,จังหวัดขอนแก่น
4,จังหวัดพิษณุโลก
5,จังหวัดศรีสะเกษ
6,จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ
7,จังหวัดสกลนคร

(อัปเดตวันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.)