> เตรียมตัว!วันฉัตรมงคล4พ.ค. ขึ้นทางด่วนฟรี3สายทาง - Dropstime creative writing for third grade algebra homework help cpm creative writing teaching jobs uk creative writing pictures to write about creative writing on my family for grade 1 western washington university creative writing ubc mfa creative writing optional residency can you write cover letter can you write a thesis in a week statistics help for thesis bristol university creative writing phd deakin university creative writing phd best graduate programs in creative writing in california do homework for me creative writing city at night creative writing someone walking homework help ww2 evacuation bad day creative writing uk based essay writers outstanding creative writing lesson year 5 doctoral thesis writer university of south wales creative writing is a narrative essay written in past tense berkeley creative writing phd dissertation writing services in pakistan

เตรียมตัว!วันฉัตรมงคล4พ.ค. ขึ้นทางด่วนฟรี3สายทาง


กทพ.แจ้งวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.นี้ ให้ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง ชวนผู้ใช้ทางสมัครใช้บัตรอีซี่พาส หลีกเลี่ยงสัมผัสเงินสด ป้องกันโควิด-19

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน วันที่ 4 พ.ค.64 (วันฉัตรมงคล) ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กทพ.ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงิน ในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543

นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Traffic อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย