> เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ชี้แจง 5 ข้อ ปมจัดหาวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" - Dropstime essay writing service uk reviews creative writing groups manchester purchase of microwave oven case study cover letter maker app m tech thesis maker in delhi help with writing dissertation aims and objectives essay increasing the price of petrol is the best way creative writing esl lesson plan can i hire someone to write my essay writing custom exceptions python icse creative writing ymca homework help professional thesis writers thesis writer olx help my homework uwec creative writing minor help writing a business plan near me universities with creative writing majors in california swimming pool creative writing paypal case study ppt facts about the river thames primary homework help doing homework pictures greek mythology homework help feeling sleepy while doing homework hbr case study purchase

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ชี้แจง 5 ข้อ ปมจัดหาวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม”


จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเพิ่มอำนาจ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถนำเข้า จัดจำหน่ายวัคซีนได้เอง โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (28 พ.ค.64) จะมีการแถลงข่าว แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้

ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆ ท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

๑. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน ”ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน ”ตัวเลือก” นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

๓. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

๔. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

๕. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย