> 'โควิดเดลต้า' โผล่อยุธยา จนท.ติดเชื้อ 7 ไม่ทราบสายพันธุ์ 8 ราย แม้ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม - Dropstime reflection on creative writing who to write literature review creative writing starters ks1 traduzione inglese doing homework tron theatre creative writing how does critical thinking help in reading creative writing manchester nea creative writing fellowships 2019 creative writing software do my homework java programming waves description creative writing is doing someone else's homework cheating uc san diego creative writing mfa creative writing introduction paragraph best essay rewriter suny purchase supplemental essay assignment writing service usa phd in creative writing and literature business plan is a written a well written narrative essay master thesis paid que significa i do my homework best creative writing app for ipad university of cincinnati creative writing phd essay on order of operations

‘โควิดเดลต้า’ โผล่อยุธยา จนท.ติดเชื้อ 7 ไม่ทราบสายพันธุ์ 8 ราย แม้ฉีดซิโนแวคครบ 2 เข็ม


สาธารณสุขอยุธยา เผยพบบุคลากรของโรงพยาบาล ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้า 7 ราย ตรวจแล้วไม่ทราบสายพันธุ์ 8 ราย บางรายฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยจากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธ์เดลต้า (อินเดีย) ในกลุ่มผู้ติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 ราย จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 17 ราย

โดยในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลที่ติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 28 ราย ซึ่งติดเชื้อภายในกลุ่มที่มีการสัมผัสกันอย่างรวดเร็ว จึงเกิดข้อสงสัย และนำตัวอย่างส่งไปตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 4 สระบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายที่ผ่านมา และผลการตรวจแจ้งกลับมาวันที่ 28 มิถุนายน โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าจำนวน 7 ราย สายพันธุ์อัลฟ่า 2 ราย ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหน 8 ราย
ทั้งนี้กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดได้รับการควบคุมรักษาตามมาตรฐานของกรมการควบคุมโรคและรักษาหายครบตามระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อีกข้อสังเกตคือกลุ่มผู้ติดเชื้อสายพันธ์เดลต้า มีบางส่วนได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวค ครบ 2 เข็ม ซึ่งการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทำให้ไม่เกิดอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต
และทางสาธารณสุขได้ควบคุมการแพร่ระบาดไว้ในวงจำกัดแล้ว ทั้งนี้แม้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่าง ล้างมือ งดสังสรรค์ สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ รวมถึงเฝ้าระวังสังเกตอากาป่วยของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในทันที