> 'ในหลวง'พระราชทานทรัพย์48ล. จัดหาอุปกรณ์แพทย์ราชทัณฑ์ - Dropstime creative writing english creative writing programs in los angeles creative writing picture prompts ks2 primary homework help co uk egypt nile do my chemistry homework mfa creative writing programs in washington state creative writing morning year 8 creative writing scheme of work images for creative writing ks2 creative writing poetry professor jobs pratt institute creative writing mfa chegg do my homework describing silence in creative writing can you write an essay in a day can i write upsc essay paper in bengali short creative writing exercises creative writing portland best creative writing masters programs in the world doing homework with parents purdue mfa creative writing application phd thesis writing services in indore my birthday party creative writing is creative writing considered a fine arts creative writing english language online diploma in creative writing

‘ในหลวง’พระราชทานทรัพย์48ล. จัดหาอุปกรณ์แพทย์ราชทัณฑ์


“ในหลวง” พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 48 ล้านบาท จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ มอบกรมราชทัณฑ์ แก้ไขปัญหาแพร่ระบาดเชื้อโควิดในเรือนจำ
เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี ในการนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี โดยกรมราชทัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆ เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถานและเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อโควิดได้อย่างทั่วถึง
การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้ต้องขังทั่วประเทศ

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 เครื่อง, ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด, เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง, เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi–flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยกระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง.